Evangelizáció

Elnök: Udvardy Márton


„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28, 19-20)

„Aztán így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16, 15-16)

A Jézusi küldetés mintegy belehasít a végtelenbe, örök célt és feladatot adva ezzel az utókornak. Az Egyház feladata, küldetése az evangelizáció, melyet Jézus egyértelműen fogalmaz, és nem hagy kibúvót. A második világháború óta minden pápa erre buzdít, mert látható az űr, ami a saját berkeibe visszahúzódó európai népegyház mögött keletkezik. Szükséges egy új nyitás a külvilág, a templomok kapuin kívüli világ felé.


Kérdések a zsinatoláshoz

1. Mi formálta a te istenképedet és egyházképedet?

2. Mi hogyan tudjuk hitelessé tenni a kereszténységet?

3. Mit jelent számodra közösségben lenni Istennel és közösségben lenni egymással?

Letölthető munkadokumentum

Evangelizáció

Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés