Együttműködés a megszentelt élet intézményeivel

Elnök: Mikovics Krisztina CB


Kik a megszentelt életűek?

„Az evangélium tanácsok vállalásával megszentelt élet az az állandó életforma, mellyel a hívők a Szentlélek munkálkodása folytán Krisztust szorosabban követve teljesen a mindenekfölött szeretett Istennek szentelik magukat, hogy az ő dicsőségére, az egyház épülésére és a világ üdvösségére új és különös címen elkötelezve, Isten országának szolgálatában törekedjenek a szeretet tökéletességére, és kiváló jellé válva az egyházban, a mennyei dicsőséget előre hirdessék.” Elterjedtebb megnevezésük: szerzetesek, szerzetesnők.

„A megszentelt élet e formáihoz csatlakozik a szüzek rendje, akiket – amikor megvallják Krisztus szorosabb követésére irányuló szent szándékukat – a megyéspüspök a jóváhagyott liturgikus szertartás szerint Istennek szentel, Krisztussal, Isten Fiával, misztikus módon eljegyez és az egyház szolgálatára avat.” Elnevezésük: Istennek szentelt szüzek (nők)


Kérdések a zsinatoláshoz

1. Ismeri-e a Kaposvári Egyházmegyében működő szerzetesek közösségeit, életét, munkáját? Ha igen, foglalja össze néhány mondatban! Térjen ki különösen a személyes tapasztalataira (pl. találkozások, közös munka stb.)!

2. Fontosnak tartja-e a szerzetesek munkáját és a velük való együttműködést? Ha igen, milyen területeken?

3. Milyen módjait tudja elképzelni a szerzetesek és közösségeik jobb megismerésének?

4. Ön mit tudna tenni, hogy személyesen is elmélyüljön ez az ismerete, bővüljenek a tapasztalatai és több lehetősége legyen együtt szolgálni az egyházmegye szerzeteseivel?

Letölthető dokumentum:

Együttműködés a megszentelt élet intézményeivel

Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés