Egyházmegyei szervezet; Anyagi javak

Elnök: Tomanek Péter; Világos Krisztián


Jézus azért alapította az Egyházat, hogy a világban az üdvösség eszköze legyen, az idők végéig szolgálja a megváltás és a megszentelés művét. Az egyházmegye Isten népének olyan részegyháza, amelyet a papság támogatásával a püspök vezet saját pásztorként, és amelynek feladata, hogy a maga területén maradéktalanul ellássa az üdvösség szolgálatát. A püspök Krisztus helyetteseként és követeként kormányozza a reá bízott részegyházat, mégpedig nemcsak tanáccsal, meggyőzéssel és jó példával, hanem tekintéllyel és szent hatalommal is. Ezt az utóbbit azonban kizárólag arra használja, hogy népe igazságban és szentségben gyarapodjék (vö. Lumen Gentium 27.)

Mivel a püspök az egyházmegyéjében személyesen nem tud mindenhol és mindenkor jelen lenni, azért az egyházmegye területén kisebb közösségekben gondoskodik híveinek lelki ellátásáról. Az egész egyházmegyére kiterjedő munkáját helyettesei és munkatársai segítik.

Kérdések a zsinatoláshoz

1. Az egyházi közösség anyagi, szellemi és lelki szükségleteiben milyen módon segítesz? Milyen segítséget vársz?

2. Mennyire kell átláthatónak lennie szerinted az egyház működésének és gazdálkodásának?

3. Mi különbözteti meg az egyházi közösséget a szektától?

Letölthető munkadokumentum

Egyházmegyei szervezet; anyagi javak

Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés