Plébániák és szakpasztorációk

Elnök: Dr. Gárdonyi Máté


Szent II. János Pál pápa tanítása szerint „az egyházi közösség, jóllehet mindig bizonyos egyetemes jelleggel rendelkezik, mégis közvetlenül és láthatóan a plébániában jelenik meg. A plébánia bizonyos értelemben maga az Egyház, amely fiai és leányai között él”, (Christifideles laici 26-27.).

A plébánia, mint közösség

A plébániai közösség „vezeti be a keresztényeket a liturgikus élet rendes menetébe (1) és gyűjti össze őket az ünneplésre (2); tanítja Krisztus üdvözítő tanait (3); testvéri jócselekedetekben gyakorolja az Úr szeretetét (4)” (Katolikus Egyház Katekizmusa 2179.).


Kérdések a zsinatoláshoz

1. Mit vársz egy egyházi közösségtől?

2. A plébániai közösség négy alapvető tevékenységéből melyik áll legközelebb hozzád?

3. Mivel járulsz/járulnál hozzá az egyházi közösség működéséhez?

4. Mikortól beszélhetünk valódi közösségről (krisztusi közösségről)?

Letölthető munkadokumentum:

Plébániák és szakpasztorációk

Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés