Papi szolgálat és élet

Elnök: Varga László megyéspüspök


Ki a pap?


A mi Urunk, Jézus Krisztus kiválasztott tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett, hogy társai legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az evangéliumot. Az evangélium nem egyenlő a vallási szokásokkal (népegyház), amibe belenőttünk, amit nem ismernek azok, akik egyelőre keresők, vagy közelednek az Egyházhoz vagy csak érdeklődők. Az apostolok átadták a Krisztustól kapott küldetést és hatalmat utódaiknak, a püspököknek. A papok a püspökök munkatársai, akik felszentelésük által küldetést kapnak, hogy Krisztust jelenítsék meg az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása és az egyházközségek vezetése által. Küldetésük része a karitatív munka végzése és megszervezése is akolitusok, diakónusok és világiak bevonásával. A hivatást Isten adja, amely kegyelem és ajándék. Ezt tükrözik Jézus szavai: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket” (Jn 15,16a). A papi hivatás misztérium. Senkiből nem lehet kierőszakolni, csak szabadon elfogadni. Kezdete Jézus hívása: „Jöjj, kövess engem!” (Mt 19,21). Azok hallják meg, akik keresik Őt, és azok lehetnek papok, akik követik a Mester szavát és kitartanak vele minden nehézség közepette. Papi identitásunk Krisztusban van elrejtve. Ebből következik, hogy minél közelebb vagyunk az Istenhez, Jézus Krisztus által, annál közelebb kerülünk önmagunkhoz és az identitásunkhoz!


Kérdések a zsinatoláshoz

1. Mit gondolnak a papi utánpótlás szervezéséről és a hivatásébresztésről! Hogyan lehetne új utakat találni?

2. Miként lehetne a lelkipásztorkodó papság spirituális képzését előmozdítani, arra vágyat és igényt ébreszteni bennük?

3. Miként lehetne a lelkipásztorkodó papság pihenőidejét és szabadságolását, az ehhez szükséges helyettesítést jól megszervezni?

4. Milyen változtatást javasolnak az egyházmegye által szervezett továbbképzési és rekollekciós programok hatékonyságának növelése érdekében?

Letölthető munkadokumentum:

Papi szolgálat és élet munkadokumentum

Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés