Egyház megszentelő tevékenysége

Elnök: Vajda Gábor


A liturgia az Egyház hivatalos istentisztelete. Idetartozik a szentségek ünneplése, és a szent zsolozsma végzése. Az Egyház megszentelő tevékenysége nem merül ki a fentiekben, hanem megvalósul a különféle szentelmények, áldások, és ájtatosságok révén is, melyek jelentősége ugyan nem éri el a szent liturgiát, de kiegészíti azt, s így a megszentelő tevékenység átfogja az emberi létezés minden mozzanatát.

Az evangelizáció olyan liturgiát kíván az Egyházban, amely képes Istenhez emelni az emberi szíveket. A liturgia nem pusztán emberi tevékenység, hanem találkozás az Istennel, amely elmélkedésre és elmélyült barátságra vezet Ővele. Ebben az értelemben az Egyház liturgiája a hit legjobb iskolája.


Kérdések a zsinatoláshoz

1. Mitől szép a liturgia (számomra)?

2. Mely népi áhítatgyakorlatok működnek a plébániámon?

3. Milyen áldások vannak gyakorlatban? Melyeket lehetne újraéleszteni, bevezetni?

4. A plébániatemplomunkban a helyi lehetőségeket figyelembe véve, megvalósul-e a szolgálatok sokfélesége
(felolvasó, akolitus, ministráns, zsoltárénekes…stb.)?

5. Létezik-e a gyakorlatban az éves szentségimádási nap? Van-e igény heti esetleg sűrűbb szentségimádási alkalomra?

Letölthető munkadokumentum

Az Egyház megszentelő tevékenysége

Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés